Công nhận đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2016 tại Bệnh viện Da liễu Quảng Nam
Call us: 0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | Email: dalieuquangnam@gmail.com

Công nhận đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2016 tại Bệnh viện Da liễu Quảng Nam

Công nhận đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2016 tại Bệnh viện Da liễu Quảng Nam