Lĩnh hậu quả vì tiêm chất làm đầy (filler) tại các cơ sở không đảm bảo
Call us: 0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | Email: dalieuquangnam@gmail.com