Thông báo về việc mua sinh phẩm TPHA quý III năm 2021.
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com