Quyết định V/v niêm yết giá thu test nhanh kháng nguyên xét nghiệm Sars- Cov-2 chủng loại Flowflex Sars-Cov-2 Antigen Rapid Test; Hãng sản xuất ACON Biotech (Hangzhou) Co.,Ltd./Trung Quốc tại Bệnh viện Da liễu Quảng Nam cho đối tượng không thuộc phạm vi t
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com

Quyết định V/v niêm yết giá thu test nhanh kháng nguyên xét nghiệm Sars- Cov-2 chủng loại Flowflex Sars-Cov-2 Antigen Rapid Test; Hãng sản xuất ACON Biotech (Hangzhou) Co.,Ltd./Trung Quốc tại Bệnh viện Da liễu Quảng Nam cho đối tượng không thuộc phạm vi t

Ngày đăng: 00:00:00 09/08/2021

/data/files/202109080957.pdf