Phòng Tổ chức - Hành chính & Tài chính - Kế toán
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com

Ban Giám đốc

BSCKI. Nguyễn Văn Cầm - Giám đốc

BSCKI. Ca Phú - PGĐ

BSCKI. Huỳnh Thị Thu Hiền - PGĐ

Phòng Tổ chức - Hành chính & Tài chính - Kế toán

Lê Công Hạnh - Trưởng phòng

Nguyễn Thị Bích Vân - Phó Trưởng phòng - Kế toán trưởng

Phạm Hồng Thu My - Kế toán viện phí

Nguyễn Thị Như Diệu - Kế toán viên

Ngô Thị Tiến - Văn thư

Lâm Tấn Hùng - Lái xe

Trần Thiên Phong - Bảo vệ

Bùi Tấn Nga - Bảo vệ