Bệnh viện Da liễu Quảng Nam
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com

Tổ chức nhân sự

GIÁM ĐỐC

BS CKI Nguyễn Văn Cầm

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

BS CKI. Ca Phú

BS CKI. Huỳnh Thị Thu Hiền

 

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH & TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Trưởng phòng CKI.  Lê Công Hạnh

Phó Trưởng phòng CN. Nguyễn Thị Bích Vân - Kế toán trưởng

 CN. Phạm Hồng Thu My, CN. Nguyễn Thị Như Diệu, CN. Ngô Thị Tiến, Lâm Tấn Hùng, Trần Thiên Phong, Bùi Tấn Nga

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP - ĐIỀU DƯỠNG - CHỈ ĐẠO TUYẾN -TTGDSK

Trường phòng BSCKI. Huỳnh Thị Thu Hiền ( PGĐ) kiêm nhiệm

BSCKI. Phạm Thị Thuý Kiều

CN. Lê Thị Bích Ngọc

CN. Trần Thị Ánh Sương

 

KHOA KHÁM BỆNH - CẤP CỨU

Phó Trưởng khoa PT BS. Lữ Đình Tiện

ĐD Hoàng Thị Huyền, ĐD. Nguyễn Thị Na, ĐD. Cao Thị Luận, Đỗ Thị Ái Vy

 

KHOA DIỀU TRỊ TỔNG HỢP - KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Trưởng khoa BSNguyễn Thị Xuân Thủy

BS. Mai Xuân Sơn, BS. Phạm Thị Hằng, BS. Nguyễn Thuý Bích

ĐD Mai Thị Nhân, YS. Nguyễn Thị Bích Thảo, ĐD. Tề Thị Ngọc Lang, ĐD. Trần Thị Cảnh, Tạ Thị Hồng Duyên

 

KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ

Trưởng khoa CN. Hồ Tấn Mẫn

Phó trưởng khoa DS. Trần Thị Liên

Ds. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Ds. Lê Thị Loan, DS. Lữ Đình Trai, KTV trưởng Nguyễn Thị Trị, KTY. Nguyễn Thị Quyền, Phạm Thị Vui.