Bệnh viện Da liễu Quảng Nam
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com

Chức năng nhiệm vụ

Thực hiện theo quy định tại Quy chế Bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định 1895/1997/BYT/QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế.

1. Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe:

a) Tiếp nhận mọi trường hợp người bị bệnh lý ở da, hoa liễu và HIV/AIDS để khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú.

b) Cấp cứu ngoại viện khi có dịch bệnh hoặc thiên tai, thảm họa.

c) Tham gia hội chẩn ngoại viện, khám giám định sức khỏe và khám giám định pháp y khi có yêu cầu của các cơ quan hoặc cấp có thẩm quyền.

2. Đào tạo:

a)  Bệnh viện là cơ sở thực hành đào tạo cán bộ y tế chuyên khoa ở bậc trung học, đồng thời tham gia giảng dạy chuyên khoa ở bậc trung học.

b) Tổ chức tập huấn, đào tạo liên tục các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên khoa.

3. Nghiên cứu khoa học:

Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học về lĩnh vực chuyên khoa ở cấp Bộ, cấp Tỉnh, cấp Ngành và cấp cơ sở, chú trọng nghiên cứu các đề tài về y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

4. Chỉ đạo tuyến:

a) Lập kế hoạch và chỉ đạo hoạt động chuyên khoa ở tuyến dưới và những người hành nghề Y tư nhân về chuyên khoa da, thẩm mỹ trong tỉnh để phát triển và nâng cao kỹ thuật chuyên khoa.

b) Kết hợp với y tế cơ sở thực hiện chương trình hoạt động chuyên khoa tại cộng đồng.

5. Phòng bệnh:

a) Lập kế hoạch và chỉ đạo hoạt động chuyên khoa ở tuyến dưới khám, điều trị và quản lý tốt các bệnh lây truyền qua đường tình dục, bệnh phong

b) Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thực hiện thường xuyên công tác phòng chống dịch bệnh.

6. Hợp tác quốc tế:

a) Tham gia các chương trình hợp tác quốc tế trong công tác khám và điều trị bệnh với các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của Nhà nước;

b) Tích cực, chủ động khai thác nguồn đầu tư và thiết lập mối quan hệ hợp tác về khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, cung cấp trang thiết bị và xây dựng mối quan hệ cơ bản với các tỉnh trong cả nước, các tổ chức quốc tế để xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển.

7. Quản lý kinh tế:

a) Có kế hoạch sử dụng các nguồn lực đạt hiệu quả,

b) Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định thu chi ngân sách, thanh quyết toán kịp thời đúng quy định của pháp luật

c) Tạo nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, Bảo hiểm y tế, đầu tư nước ngoài và các nguồn vốn hợp pháp khác.

8. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Y tế và UBND tỉnh giao.