Khoa Điều trị tổng hợp - Kiểm soát nhiễm khuẩn
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com

BS. Nguyễn Thị Xuân Thủy - Trưởng khoa

BS. Mai Xuân Sơn

BS. Phạm Thị Hằng

BS. Phạm Thuý Bích

ĐD. Trần Thị Cảnh

ĐD. Tề Thị Ngọc Lang

ĐD. Nguyễn Thị Bích Thảo

ĐD. Mai Thị Nhân

NVVS. Tạ Thị Hồng Duyên