Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Điều dưỡng - Chỉ đạo tuyến - TTGDSK
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com

 BSCKI. Huỳnh Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc - Trưởng Phòng KHTH-ĐD-CĐT-TTGDSK

 BS.CKI. Phạm Thị Thuý Kiều

 CN. YTCC. Lê Thị Bích Ngọc

ĐD. Trần Thị Ánh Sương