Lazer thẩm mỹ
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com
14:42:51 12/03/2024

123456

....
+ Chi tiết
00:00:00 12/04/2019

Chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816 của Bộ Y tế tại Bệnh viện Da liễu....

Chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816 của Bộ Y tế tại Bệnh viện Da liễu Quảng Nam....
+ Chi tiết
00:00:00 25/10/2019

Phòng Chăm sóc da thẩm mỹ

Bệnh viện Da liễu Quảng Nam....
+ Chi tiết
00:00:00 25/10/2019

Sinh hoạt chuyên đề

Bệnh viện Da liễu Quảng Nam....
+ Chi tiết
00:00:00 10/11/2018

Triệt lông vĩnh viễn và điều trị các bệnh da khác bằng IPL

Trung tâm da liễu tỉnh Quảng Nam....
+ Chi tiết
00:00:00 10/11/2018

Xóa xăm và các sắc tố da bằng laser YAG

Trung tâm da liễu tỉnh Quảng Nam....
+ Chi tiết
00:00:00 10/11/2018

Kỹ thuật IPL trong thẩm mỹ và điều trị bệnh da

Trung tâm da liễu tỉnh Quảng Nam....
+ Chi tiết
00:00:00 10/11/2018

Điều trị tăng sắc ở da bằng laser Q YAG

Trung tâm da liễu tỉnh Quảng Nam....
+ Chi tiết
00:00:00 10/11/2018

Ánh sáng xanh trong điều trị

Trung tâm da liễu tỉnh Quảng Nam....
+ Chi tiết