Chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816 của Bộ Y tế tại Bệnh viện Da liễu Quảng Nam
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com

Chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816 của Bộ Y tế tại Bệnh viện Da liễu Quảng Nam

Ngày đăng: 00:00:00 12/04/2019

Chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816 của Bộ Y tế tại Bệnh viện Da liễu Quảng Nam

           Được sự quan tâm của Sở y tế Quảng Nam trong việc đầu tư trang thiết bị hiện đại trong năm 2018 và 2019 như máy laser Q -swiched Nd; YAG hiệu SPACTRA XT 04 bước sóng, Máy Intense Pulus Light (IPL), Laser Fractinal và một số trang thiết bị khác cho Bệnh viện Da liễu Quảng Nam
           Đươc sự quan tâm của Bệnh viện Phong _ Da liễu TW Qui Hòa về chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816 của Bộ y tế. Ngày 4 tháng 12 năm 2019 Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quy Hòa  đã cử đoàn công tác đến Bệnh viện Da liễu Quảng Nam chuyển giao các kỹ thuật mới về điều trị các bệnh về da - thẩm mỹ