Liên hệ
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com

Bệnh viện Da liễu Quảng Nam

  • Đường N24, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam
  • 0235.3838343 (Phòng Tổ chức-Hành chính)
  • 0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ)
  • 0235.3838343
  • dalieuquangnam@gmail.com