Bệnh viện Da liễu Quảng Nam
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com

Quá trình thành lập

Bệnh viện Da liễu Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 3565/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Da liễu Quảng Nam.

Xuất phát từ một Trạm Da liễu, sau ngày tái lập tỉnh Quảng Nam (1997), cơ sở hạ tầng tạm bợ, đến năm 2003, UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định thành lập Trung tâm Da liễu, cơ sở hạ tầng đảm bảo hoạt động, đóng trên đường N24, Phường An Mỹ, Tp Tam Kỳ Quảng Nam. Chuyên khám điều trị bệnh phong, Da liễu, các Bệnh lây truyền qua đường tình dục và chỉ đạo tuyến dưới về chuyên ngành. Trong quá trình hoạt động, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân về lĩnh vực chuyên ngành Da liễu ngày một tăng, trước nhu cầu đó, ngày 28/11/2018, UBND tỉnh Quyết định thành lập Bệnh viện Da liễu Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Da liễu nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.