Thông báo v/v thay đổi tên trang thiết bị y tế trong Thông báo số 30/TB-BVDL ngày 17/01/2022 của Bệnh viện Da liễu Quảng Nam về việc mời chào giá trang thiết bị y tế.
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com