Thông báo về việc báo giá cung cấp sữa tươi tiết trùng để bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại Bệnh viện Da liễu Quảng Nam từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2024
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com

Thông báo về việc báo giá cung cấp sữa tươi tiết trùng để bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại Bệnh viện Da liễu Quảng Nam từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2024

Ngày đăng: 10:00:47 01/07/2024

/data/files/271_TB.pdf