Thông báo về việc cung cấp máy điều hoà, quạt gắn tường cho BVDLQN.
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com