Thông báo về việc in ấn tài liệu tập huấn "Cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế cơ sở năm 2024" của Bệnh viện Da liễu Quảng Nam.
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com