Thông báo V/v cung cấp vật tư văn phòng phẩm năm 2024.
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com