Tập huấn bệnh phong và bệnh da liêu cho tuyến cơ sở tại trung tâm y tế thăng bình
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com

Tập huấn bệnh phong và bệnh da liêu cho tuyến cơ sở tại trung tâm y tế thăng bình

Tập huấn bệnh phong và bệnh da liêu cho tuyến cơ sở tại trung tâm y tế thăng bình

Tập huấn bệnh phong và bệnh da liêu cho tuyến cơ sở tại trung tâm y tế thăng bình

Tập huấn bệnh phong và bệnh da liêu cho tuyến cơ sở tại trung tâm y tế thăng bình

Tập huấn bệnh phong và bệnh da liêu cho tuyến cơ sở tại trung tâm y tế thăng bình