Công nhận đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2016 tại Bệnh viện Da liễu Quảng Nam
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com

Công nhận đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2016 tại Bệnh viện Da liễu Quảng Nam

Ngày đăng: 00:00:00 10/09/2018

Công nhận đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2016 tại Bệnh viện Da liễu Quảng Nam