Sinh hoạt khoa học và triển khai kỹ thuật mới trong chuyên ngành da liễu - thẩm mỹ da.
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com

Sinh hoạt khoa học và triển khai kỹ thuật mới trong chuyên ngành da liễu - thẩm mỹ da.

Ngày đăng: 00:00:00 16/06/2022